Hur kan man bemöta patienter inom vård och omsorg på ett hållande och medvetet sätt? Denna bok belyser vikten av ordets betydelse i möte med vårdtagare och patienter och hur kunskap i klinisk hypnos kan underlätta för en tydlig och läkande kommunikation. I boken så beskriver läkare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer, psykologer, psykoterapeuter, sjukgymnaster etc, hur de bemöter människor utifrån ett transmedvetet perspektiv. Ett kapitel är skrivet av Linda där hon ger exempel på  hur hon haft användning av kunskapen om trans och hypnos i sitt bemötande av patienter på en vårdcentral.

Boken finns att köpa för endast 200 kr. hos Läkande Inspiration. Är du intresserad så skicka ett mejl med adressuppgifter så skickar vi boken med post.