Viktig bok!

Hur kan man bemöta patienter inom vård och omsorg på ett hållande och medvetet sätt? Denna bok belyser vikten av ordets betydelse i möte med vårdtagare och patienter och hur kunskap i klinisk hypnos kan underlätta för en tydlig och läkande kommunikation. I boken så...