Psykoterapi hjälper dig bland annat att:
• Läka själsliga sår
• Lära känna dig själv
• Hitta din väg i livet
• Minska ångest och oro
• Få bättre självkänsla
• Bryta negativa mönster och beteenden
• Få bättre relationer
• Minska stress

Hur går det till?
Varje möte skräddarsys så att det passar just dina behov. Det finns inte bara en mall eller teknik som fungerar för alla. Grunden i samtalen är relationer. Vi pratar om det som är viktigt för dig samtidigt som vi är medvetna om att du och jag har en relation när vi ses och att denna relation kommer att lyfts fram fortlöpande under våra samtal.
Om vi anser att interpersonell psykoterapi (IPT) är bäst för dig kommer vi att följa den manualen och processen.

1: När?
Vi träffas regelbundet för att prata om det som är viktigt för dig. Du får möjlighet att i trygghet utforska dig själv tillsammans med mig. Samtalsbehandling, oavsett om det handlar om stresshantering, stödsamtal eller psykoterapi, kräver en samtalsserie som innebär att vi har ett flertal samtal med jämna mellanrum. Om vi bestämmer att interpersonell psykoterapi (IPT) är bäst för dig är behandlingstiden en gång i veckan i 16 tillfällen.

2: Hur?
Du bestämmer vad du vill ta upp vid varje möte och utifrån det hjälper jag dig att få ordning på dina tankar och kartlägga ditt liv så att du får förståelse och perspektiv på varför du mår som du gör och vad du kan göra för att må bättre. En bit in i terapin kan ibland klinisk hypnos användas för att förstärka samtalsterapin, om vi båda anser det lämpligt. Om IPT används håller vi oss till det fokusområde vi valt att arbeta med.

Pris: 45 min 900 kr.
Avbokning senare än 24 timmar debiteras med hela avgiften.