Samtal Hypnos Bearbetning

OM

LindaNord Psykoterapi

Vi människor är skapta för att vara med andra. Vår hjärna är utformad på ett sätt som gör att vi behöver andra runtomkring oss för att må bra och känna oss trygga. Vi påverkas av våra relationer. När relationer runtomring oss inte riktigt fungerar av olika anledningar kan det skapa oro inom oss som ibland leder till psykisk ohälsa. När vi drabbas av det behöver vi hjälp med att förstå vad som händer med oss. Vi behöver få prata om våra känslor och tankar samt hitta sätt att hantera och bearbeta det som känns jobbigt.

Hos mig utforskar vi dina relationer och hur de påverkar dig. Vi utforskar även din och min relation och är nyfikna på vad som händer i rummet och om det är något som även händer i andra relationer. Min grundtanke är att när vi kan hantera relationsproblem mer effektivt minskar oftast de psykiska symtomen.

Psykoterapi och samtalsterapi

Samtal

Lider du av oro och ångest? Har du varit med om något jobbigt som du behöver hjälp att bearbeta? Lider du av för mycket stress? Har du svårt att få relationer att fungera eller finns det en konflikt med någon som påverkar dig? Har du svårt att hantera dina känslor eller har du svårt att uttrycka dina behov och vad du känner?  Bär du på obearbetad sorg av något slag? Då kan samtalsterapi vara något för dig.

Läs mer>

Hypnos

Hypnos är ett samlingsnamn för ett förändrat medvetandetillstånd där vi fokuserar inåt och är mer mottagliga för de förslag och idéer som presenteras för oss. Detta tillstånd kallas trance och förknippas med fördjupad avslappning. Ingen kan dock försättas i trance om hon/han inte vill. All hypnos är självhypnos!

Läs mer>

IPT

Lider du av nedstämdhet eller depression? Bär du på obearbetad sorg efter att någon du känt nyligen dött? Har du hamnat i en ny livssituation som du inte kan relatera till och som gjort att du tappat bort vem du är? Känner du dig nedstämd på grund av en konflikt med någon? Lider du av ensamhet och har svårt att få relationer att fungerar?
Då kan interpersonell psyko-terapi, IPT, vara något för dig.

Läs mer >

Parterapi

Har ni kört fast i er relation? Har ni svårt att nå fram till varandra? Blir det lätt missförstånd och konflikter när ni pratar med varandra? Lägger ni mycket energi på att vara arga och ledsna på varandra? Finns det svek och sorg i relationen som verkar vara omöjligt att komma över? Då kan parterapi vara något för er.

Läs mer >

Vi möts i samtalet

OM MIG

  • Jag är legitimerad psykoterapeut med relationell och interpersonell inriktning (IPT).
  • Jag har B nivå i interpersonell psykoterapi (IPT)
  • Jag är legitimerad sjuksköterska.
  • Jag har gått grundutbildning och fördjupningsutbildning i klinisk hypnos för Svenska Föreningen i Klinisk Hypnos (SFKH)
  • Jag har Europeiskt certifikat för behandling av klinisk hypnos via European Society of Hypnosis (ESH).

Linda Nord

Leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut.

Vill du boka en tid med mig?

Välkommen att skicka ett meddelande så tar jag kontakt med dig.